Informacje o dofinansowaniu

dofinansowanie z UE
Informujemy, iż spółka podpisała umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY, oś priorytetowa: 3 Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy AGROSKŁAD NOWAKOWSKI SP.J.


Cel projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu:
Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu ogółem: 115 545,78 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 115 545,78 PLN

Beneficjent:
AGROSKŁAD NOWAKOWSKI SP.J.
(c)2024 Agroskład
Biuro sprzedaży w Maszewie
91 46 47 100
Sklep rolno-ogrodniczy w Maszewie
91 46 47 104
Market budowlany w Maszewie
91 46 47 106
Biuro sprzedaży w Świętym
91 577 01 76
biuro@agrosklad.pl
www.agrosklad.pl

Oferta Agro, Materiał siewny, Środki ochrony roślin, Skup zbóż, Artykuły rolne, Nawozy, Pasze,
Sklepy Rolno-Ogrodnicze, Market Budowlany Maszewo, Składy opału, Maszewo, Święte, Mobilny transport pasz
506