POLITYKA PRYWATNOŚCI – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo,
mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej jako “RODO”), przedstawiamy poniżej informacje spełniające obowiązek informacyjny.

 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  „AGROSKŁAD NOWAKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Maszewie, posiadająca adres: ul. Jedności Narodowej 22c, 72-130 Maszewo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem: 0000536374, NIP: 8561849748.
 • 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków, sprzedaży naszych produktów i usług, wykonywania rozliczeń finansowych oraz podjęcia działań na żądanie osoby.
 • 3. Dostęp do Państwa danych mają upoważnieni do tego pracownicy naszej firmy, co jest konieczne, aby mogli wykonywać swoje obowiązki.
 • 4. Państwa dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom - podmiotom współpracującym, partnerom biznesowym, podmiotom wspierającym nasze usługi w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 2, czyli: bankom, firmom transportowo-spedycyjnym oraz logistycznym, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę doradczą.
 • 5. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi, nie powiązanymi z nami podmiotami.
 • 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją.
 • 7. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te będziemy wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres 5 lat liczonych od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych możemy przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres.
 • 8. Większość przetwarzanych przez Spółkę danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta. Niektóre dane – dotyczy to danych przedsiębiorców – pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, tj. z: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł.
 • 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu dokonania zmian prosimy o kontakt e-mail: biuro@agrosklad.pl.
 • 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
(c)2024 Agroskład
Biuro sprzedaży w Maszewie
91 46 47 100
Sklep rolno-ogrodniczy w Maszewie
91 46 47 104
Market budowlany w Maszewie
91 46 47 106
Biuro sprzedaży w Świętym
91 577 01 76
biuro@agrosklad.pl
www.agrosklad.pl

Oferta Agro, Materiał siewny, Środki ochrony roślin, Skup zbóż, Artykuły rolne, Nawozy, Pasze,
Sklepy Rolno-Ogrodnicze, Market Budowlany Maszewo, Składy opału, Maszewo, Święte, Mobilny transport pasz
505